Inter film producentBožić u Beču

Godina: 1997

Crvena prašina

Godina: 1999

Maršal

Godina: 1999

Potonulo groblje

Godina: 2002

Srce nije u modi

Godina: 2000

Svjedoci

Godina: 2003

Tu

Godina: 2003

Iza stakla

Godina: 2008.

Korak po korak

Godina: 2011.

Nije kraj

Godina: 2008.

Nije sve u lovi

Godina: 2013.

Projekcije

Godina: 2013.

Svećenikova djeca

Godina: 2013.

Dva igrača s klupe

Godina: 2005.

Slučajna suputnica

Godina: 2004.

Čovjek ispod stola

Godina: 2009.

Pjevajte nešto ljubavno

Godina: 2007.

Snivaj, zlato moje

Godina: 2005.

Iza sna

Godina: 2014

Pušća Bistra

Godina: 2005

S one strane

Godina: 2016

Svinjari

Godina: 2015

Trampolin

Godina: 2016

Dopunska nastava

Godina: 2019.

Nadopunjavanje informacija

Ukoliko primjetite netočne informacije ili pak imate ideju kako bi se ovu bilješku moglo unaprijediti, svakako nam javite.