Marjan film producentGospa

Godina: 1995

Diploma za smrt

Godina: 1989

Kuća na pijesku

Godina: 1985

Marjuča ili smrt

Godina: 1987

Nemir

Godina: 1982

Orao

Godina: 1990

Ujed anđela

Godina: 1984