FRZ - Centar filmskih radnih zajednica SR Srbije (kasnije Centar film) producentŽuta

Godina: 1973

Kad čuješ zvona

Godina: 1969

Oficir s ružom

Godina: 1987

Pad Italije

Godina: 1981

Ritam zločina*

Godina: 1981

San o ruži

Godina: 1986

Sarajevski atentat

Godina: 1968

Seljačka buna 1573.

Godina: 1975