Radna zajednica filma producentZadarski memento

Godina: 1984

Zločin u školi

Godina: 1982

Banović Strahinja

Godina: 1981

Usporeno kretanje

Godina: 1979

Vlak u snijegu

Godina: 1976