Karpo Aćimović - Godina snimatelj


Birth: 26. 6. 1943., Skopje



Mala pljačka vlaka

Godina: 1984

Muke po Mati

Godina: 1975

Okupacija u 26 slika

Godina: 1978

Ujed anđela

Godina: 1984