Maxima Film u suprodukciji s Kinoelektron (Francuska) i u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom producent2 sunčana dana

Godina: 2010