Karmelo Kursar snimatelj


Birth: 15. 7. 1946., Prvić Šepurine, ŠibenikAgonija

Godina: 1998

Ispod crte

Godina: 2003

Sjećanje na Georgiju

Godina: 2002

U sredini mojih dana

Godina: 1988

Školjka šumi

Godina: 1990

Nadopunjavanje informacija

Ukoliko primjetite netočne informacije ili pak imate ideju kako bi se ovu bilješku moglo unaprijediti, svakako nam javite.