Djeca sa CNN-a film


Production year: 2022.

Duration: 86 minuta

Technique:

Genre:


Director:
Bukvić, Aida

Production house:
Kreativna De Kultura, Panglas

Camera:
Ahmetašević Edib

Synopsis:

Cast:

Country of production:

Screenplay:

Music by:
Nikša Bratoš

Edited by:
Elvedin Zorlak

Set designer:
Miljenko Sekulić

Costume designer:
Gabrijela Krešić

Commentary:

Nadopunjavanje informacija

Ukoliko primjetite netočne informacije ili pak imate ideju kako bi se ovu bilješku moglo unaprijediti, svakako nam javite.